Mennega groenvoorziening denkt graag mee over het milieu, de focus ligt hierbij in eerste instantie op het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Om te zien hoe wij bezig zijn met ons milieu kunt u in onderstaande rapporten bekijken.

CO2-bewust certificaat

CO2-footprint

 Emissie-inventaris

 Energie-actieplan

Energiebeoordeling

Inventarisatie

Keteninitiatief

 Nieuwsbrieven

Voor meer informatie over de CO2 prestatieladder kunt u kijken op

Mennega Groenvoorziening - CO2 prestatieladder